پیشنهاد ما

حمام قجر

حمام قجر کهن‌ترین و یکی از بزرگ‌ترین گرمابه‌های قزوین است...
جزئیات

عالی قاپو

این بنا سردر یکی از هفت در ورودی به ارگ سلطنتی صفویان بوده است...
جزئیات

چهل ستون

این بنا تنها کوشک باقی‌مانده از مجموعه کاخ‌های سلطنتی روزگار شاه تهماسب است...
جزئیات

سعد السلطنه

سرای سعدالسلطنه قزوین بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده و مرکزتجاری داخل شهری ایران است...
جزئیات